PRILOŽENE OBRAZCE IZPOLNITE IN JIH PODPISANE PRINESITE NA STRELIŠČE NAŠEGA

STRELSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA !


PRISTOPNA IZJAVA ZA SPREJEM V STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA - obrazev

PRIJAVA ZA VPIS V REGISTER ČLANOV SD Tukaj si lahko prenesete vpisni list.

PRIJAVNI LIST ZA PODPORNEGA ČLANA Tukaj si lahko prenesete vpisni list


Ob včlanitvi v strelsko društvo Škofja Loka je potrebno prinesti:

- obrazec, pristopno izjavo za sprejem v SD

- vpisni list, prijava za vpis v register članov SD in

poravnati članarino, ki je za posamezne kategorije naslednja:


- člani, članice, mladinci, mladinke: znaša letna članarina - vpisnina 50,00 EUR

- mlajši dečki, mlajše deklice, dečki, deklice, starejši dečki, starejše deklice, kadeti in kadetinje:

pa znaša letna vpisnina - članarina 20,00 EUR za obdobje šolskega leta in

mesečni prispevek - članarina 15,00 EUR

- simpatizerji in podporni člani pa imajo letno članarino v višini 20,00 EUR


STATUT - STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA